Margaíochta agus Díolacháin d'ardchaighdeán ar fáil do chomhlachtaí a fheidhmíonn i nGaeilge

Cuireann Measmedia seirbhís margaíochta agus díolacháin d'ardchaighdeán ar fáil do chomhlachtaí a fheidhmíonn i nGaeilge nó i mBéarla. Déanfaidh ár bhfoireann margaíochta anailís ar láidreachtaí agus ar dheiseanna do tháirge nó do sheirbhís, aimseoidh muid an tslí is éifeachtaí chun é a thabhairt chuig an margadh agus déanfar feachtas a dhearadh a dhéanfaidh freastal ar bhur riachtanais agus a mhéadóidh díolacháin.

Níos mó a fhoghlaim

Misean & Modh

Ár 5 phríomhphrionsabal a chur i bhfeidhm agus a chinntiú go n-éireoidh go geal le gach feachtas margaíochta.

1

Fiosraímid ar dtús báire 'smaoineamh' nó 'misean' gach feachtas margaíochta - cén fáth a bhfuil do chomhlacht/do tháirge/do sheirbhís ann? Cén fáth a bhfuil tú anseo? Cén buntáistí a chuireann tusa ar fáil do do chuid cliant?

Is minic a theipeann ar chomhlachtaí toisc nach bhfuil soiléireacht ag baint leis an rud is bunúsaí dá bhfuil á chur ar fáil acu. Bhfuil tú cinnte faoin rud a sheasann do chomhlacht ar a shon agus faoin mBRÍ ba cheart a bhainfeadh daoine as an bhfeachtas margaíochta is deireanaí leat? Céard é an cur chuige is fearr le tógáil agus céard iad na príomhluachanna ar mhaith leat a chur chun cinn?

2

As an smaoineamh, tagann an focal....Tá sé riachtanach go mbainfí leas as foirmle cheart d'fhocail chun do fheachtas a chur in iúl. Caitheann muide i MeasMedia méid mór maith ama ar scripteanna a chruthú do fheachtais más do ghlaochanna margaíochta díreacha, nuachtlitreacha, dearaí fógraíochta nó d'fheachtais raidió, teilifís agus idirlín iad.

Cuid lárnach de chruthú fheachtas margaíochta éifeachtúil is ea teanga dhearfach agus dhaingean a chruthú mórthimpeall an táirge nó seirbhís atá á chur ar fáil ag do chomhlacht.

3

Nuair atá an smaoineamh ceart agat agus na focail chearta leis, an chéad chéim eile is ea an gníomh ceart! Bí gníomhach ar shlí a sheasann le príomhphrionsabail agus luachanna do chomhlachta.

Má tá cáil ar do chomhlacht as a bheith ina chomhlacht comhairleoireachta atá ciallmhar agus ar féidir brath air ná fostaigh comhlacht margaíochta a chuirfidh bréagáin sheafóideacha sa phost chuig do chuid cliant (chuala muid a leithéid ag tarlú cheana!).

Is féidir linne dea-chleachtais mhargaíochta a aithint a fheilfidh do phríomhluachanna do chomhlachta agus a chruthóidh caidrimh fadtéarmacha gnó atá riachtanach do ghnó rafar ar bith.

Tá níos mó oibre i gceist leis seo ná bréagán beag a chur sa phost, ach tá toradh i bhfad níos fearr air!

4

Is é an chéad chéim eile ar ár dturas margaíochta ná an 'Nós'. Bíodh d'fheachtas margaíochta ciallmhar agus bíodh sé sé leanúnach. Cinntigh leanúnachas trí chloí le do phríomhluachanna i ngach teachtaireacht a sheolann tú agus i ngach gníomh a dhéanann tú. Forbraítear nósanna maithe trí am agus iarracht agus tá cur chuige leanúnach agus rialta de dhíth.

5

Chomh luath is atá nós maith margaíochta forbartha agat, bunaithe ar smaoineamh fónta, na focail agus na gnímh chearta, beidh carachtar buan nach féidir cruthaithe agat, carachtar nach féidir a cheannach le gimicí. Is é an jab atá le déanamh ag an bpointe seo ná tógáil go leanúnach ar do charachtar trí gach feachtas margaíochta a chur in oiriúint dár '5 Phríomhprionsabal'.

As an smaoineamh tagann an focal,
As an bhfocal tagann an gníomh,
As an ngníomh fobraíonn an nós,
Sé an nós a chruthaíonn an carachtar
- Buddha

Margaíocht

An chaoi a chuirfeadh tuiscint cheart ar na prionsabail seo le rath do chomhlachta

Measmedia are specialist providers of both Irish and English language PR. We provide a range of services including bilingual press releases, contact with national and local media, organising media interviews across a range of outlets and press photography.
We empower our clients with the right skills and ensure their PR training meets their requirements and delivers results.

Measmedia has a wealth of experience in the field of communications and has tailored an effective training programme for PR officers, spokespersons, communication professionals and company executives from a wide-range of backgrounds.
Our trainers use simple but effective communication strategies and empower our clients to promote and articulate their message.

Measmedia inform and/or directly lead our clients' social media accounts to ensure they connect with a market that is fundamental to their campaign's success.
Through the use of simple yet effective language as well as strategic tactics, Measmedia ensure our clients reach their social media potential.

Accessibility and attention to detail is key to a succesful web or brochure design. Measmedia's design team create websites, web programmes, newsletters and brochures that provide a clear focus and effectively communicate your business's message.

Measmedia are specialists in business to business marketing. We have developed a method that will lead potential clients directly to you through a process of information and client nuturing.
Our past campaigns have produced a high level of leads, prospects and direct customers for our clients. Our marketing campaign is geared towards driving more sales for your company.

Our widespread understanding of the marketplace and efficient marketing strategies enable us to develop and manage distinctive and competitive brands that impact and ensure a consistent brand experience for our clients' customers.
Our marketing campaigns are inextricably linked to branding, ensuring a high impact result for our clients.

Measmedia provides direction and constructive advice to our clients ensuring they consistently reach their full business potential.
Measmedia's mentoring and strategic management support establishes your business's core competencies and sets realistic goals.
This holistic mentoring approach clarifies your business focus and enables you to face challenges head-on.

Eolas Fúinn

 • BREANDÁN Ó HEAGHRA | BUNAITHEOIR AGUS CEO

  Tá aithne ar Bhreandán don fhís atá aige, a phleanáil straitéiseach agus a chumas cumarsáid éifeachtach a dhéanamh. D'oibrigh sé mar oifigeach PR, Cumarsáid agus Gaeilge le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus mar Leas Stiúrthóir agus Stiúrthóir Margaíochta le Músaem na Gaillimhe sular bhunaigh sé Measmedia i 2010.

  I Measmedia, tá comhlacht cruthaithe ag Breandán a chuireann seirbhís seachfhoinsithe ar fáil do mhargaíocht agus do dhíolacháin ghnólachta ar fud na hÉireann. Leagann sé luach ar thrédhearcacht agus ar substaint i ngach feachtas margaíochta.

  LinkedIn

 • DR. RHONA NÍ CHEARBHAILL - CEANN TAIGHDE AGUS STRAITÉISE

  Tá Rhona mar Cheann Taighde agus Straitéise ag Measmedia. Tá breis is 10 mbliana caite ag Rhona ag teagasc agus i mbun taighde ag instiúidí tríú léibhéal éagsúla in Éirinn agus sna Stáit Aontaithe, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus City University of New York mar shampla.

  Tá saineolas aici i dtaighde margaidh agus i bhforbairt branda, mar aon le cruinneas teanga agus straitéis éifeachtach cumarsáide.

  LinkedIn

 • BRENDA UÍ DHROIGNEÁIN - BAINISTEOIR DÍOLACHÁN AGUS CUNTAS

  Tá breis is 10 mbliana taithí ag Brenda i mbainistíocht cuntas agus riaracháin ag an leibhéal is airde.

  Cinntíonn a bealach cairdiúil agus an aird a thugann sí ar chuntais a cliant go bhfaighfidh cliaint Measmedia an t-aiseolas is fearr maidir leis an dul chun cinn atá á dhéanamh ó thaobh margaíochta nó díolachán de.

  LinkedIn

Cliant

Measmedia work with a range of clients across the business and community sectors including Allmypr, Nós.ie, Into the West, Tuairisc.ie, Leap Leadership, Foras Na Gaeilge, Údarás Na Gaeltachta, Acadmh Na Hollscolaíochta Gaeilge, An Tultach, Connectg, Aisling Ghéar, Loveleabhargaeilge

Testimonials

"Measmedia's marketing team helped us to focus our marketing campaign, target the right market . This increased awareness of our product as well as our customer base."
Dani Marquez | CEO ALLMYPR

"Measmedia conducted market research for Foras na Gaeilge and executed this complex project in a timely manner with exceptional quality. The team was responsive to our requests and we look forward to working with them again in the future."
Gearóid Maguibhrin | Foras na Gaeilge

"Having an expert give us an independent analysis of our operation, has enabled our clients to continue to increase their business and go on to achieve greater success."
Fionnbar Ó Baoill | Training Manager, ConnectG

Díolacháin

We have created a process that ensures full transparency of our campaign's progress as we nuture potential clients from lead to prospect to customer status.

Is soláthróirí saineolacha iad Measmedia i seachfhoinsiú díolachán do chomhlachtaí in Éirinn. Cruthaíonn ár bhfoireann díolacháin feachtais atá bunaithe ar thuiscint láidir ar tháirgí nó ar sheirbhísí ár gcuid cliant mar aon lena gcumais agus a spriocanna don todhchaí.

Tá proiséas cruthaithe againn a chinntíonn soiléireacht maidir le dul chun cinn ár gcuid feachtas de réir mar a chothaíonn muid custaiméirí féidearthacha. Éilíonn an cur chuige proifisiúnta díolachán atá ag Measmedia lánsoiléireacht agus modheolaíocht ar leith ar bhonn leanúnach de réir mar a spreagann muid custaiméirí i dtaobh táirge nó seirbhís agus de réir mar a dhéanann muid teagmháil eolasach le custaiméirí gan a bheith sotalach nó bagrach.

Tá cor mór chun feabhais feicthe ag ár gcuid cliant maidir lena n-ionchais agus díolacháin ó bheith ag obair le Measmedia. Cinnteoidh cinneadh straitéiseach seachfhoinsiú a dhéanamh ar dhíolacháin do chomhlachta le Measmedia go dtiocfadh fás suntasach ar do chuid díolachán mar aon le feachtas oiriúnaithe a rachaidh i ngleic le bhur gcustaiméirí ar shlí atá suntasach agus intomhaiste.

Teagmháil

Measmedia
An Caorán Beag,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe
Fón: 091 869617
Ríomhphost: info[@]measmedia.com

Seol